Thông báo: Nghi thức tắm Phật mừng ngày Khánh đản năm 2020

Nghi thức tắm Phật, mừng ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Huệ Chiếu – Văn phòng BTS GHPG Việt Nam Tỉnh Kon Tum diễn ra các khóa lễ như sau:
 
1. Lúc 8 giờ 00 Ngày 06/05/2020 (Nhằm ngày 14/04/ Canh Tý)
2. Lúc 8 giờ 00 và 19h00 Ngày 07/05/2020 (Nhằm ngày 15/04/ Canh Tý)
 
Trong thời gian vẫn còn giãn cách xã hội, tránh tập trung đông người, Thường trực BTS tổ chức giới hạn người tham dự lễ, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn thứ tự đảnh lễ và tắm Phật trước lễ đài thiết trí trang nghiêm tôn tượng đản sanh trong khuông viên chánh điện.
 

 

Facebook