Kon Tum: Chùa Huệ Chiếu tổ chức LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ vào ngày 29 - 30/12/2020

Ngày đăng: 06:43 AM 30/11/2020 - Lượt xem: 392

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử, các vị đồng hương gần xa tại tỉnh Kontum

 

 

Trong kinh Đại Bổn A-Di-Đà, Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni dạy cho các đệ tử biết về sự tích đức Phật A-Di-Đà rằng: đời quá khứ lâu xa về trước ở nước Diệu Hỷ có vị quốc vương tên là Kiều-Thi-Ca. Bấy giờ có Đức Phật tại thế hiệu là Thế-Tự-Tại Vương Như Lai vì nhà vua mà thuyết pháp. Vua nghe xong liền giác ngộ, khước từ ngôi vua xuất gia làm tỳ-kheo hiệu là Pháp Tạng.

 

Một hôm, Pháp Tạng tỳ-kheo đảnh lễ Phật, quỳ xuống chấp tay cầu Phật Thế-Tự-Tại Vương chứng minh 48 lời phát nguyện của Ngài. Do nguyện lực ấy, sau này trải qua nhiều kiếp tu hành, Ngài viên thành lời nguyện và thành Phật hiệu là A-Di-Đà.

 

Đức Phật A Di Đà là Giáo chủ cõi Tây-phương Cực-Lạc. Ngài phát 48 đại nguyện mục đích trang nghiêm cõi nước và hạnh nguyện độ sanh, cứu giúp chúng sanh trong Thế-giới Ta-bà thoát khỏi những ràng buộc dòng đời khổ lụy, hướng về thế giới an lành.

 

Trong lời nguyện thứ hai mươi Ngài phát nguyện:“Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu của con, để lòng nhớ nghĩ đến nước con, tu trồng các công đức, dốc lòng hồi hướng, cầu sinh về cõi nước con mà không được vừa lòng thì con chẳng trụ ở ngôi Chánh-Giác”.

 

Hằng năm, hàng Phật tử khắp năm châu tưởng nhớ Ngài, đến ngày 17 tháng 11 tác lễ tri ân công đức mà Ngài đã dày công tạo lập Thế-giới Cực-Lạc.

 

Không ngoài lý do đó, chùa Huệ Chiếu long trọng Tổ chức Lễ Vía Phật A Di Đà, nương theo công hạnh của Ngài, bồi đắp tự thân trao dồi đạo đức.

 

Lễ hội năm nay có sự gia tâm cầu nguyện của Chư Tôn đức và sự chứng minh tham dự của Hòa thượng trú trì chùa Huệ Chiếu, qua đó cầu quốc thái dân an, cầu an cho bách tánh nhân dân, cầu siêu cho anh linh vong linh, chư vị Anh hùng liệt sỹ, siêu độ cho những người tử nạn trong cơn bão lụt tại miền Trung, cầu siêu cho các vong linh khắp năm châu bốn bể, bị bệnh dịch Covit – N-Covi , kẻ mất được trở về cảnh giới an lạc của Phật A-DI-ĐÀ. Người còn, được tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ.

 

 

Địa điểm:

 • Đại Lễ diễn ra tại chùa Huệ chiếu Phường Ngô Mây, Tp.Kontum.

Thời gian:

 • Thứ ba, ngày 29/12/2020 dương lịch (nhằm ngày 16/11/AL) Phật tử vân tập từ 06:00 AM-07:00 AM-07:15 PM chính thức Khai mạc.

Chương trình buổi lễ:

Ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý)

 • 6:00 Phật Tử vân tập
 • 7:00 Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm
 • 8:00 Lễ khai kinh bạch Phật, khai đàn
 • 10:00 Cúng ngọ Phật, siêu tiến chư vị tiên hương vong linh
 • 11:00 Thọ trai
 • 12:00 Chỉ tịnh
 • 13:00 Thức chúng
 • 14:00 Thuyết giảng ( 48 Hạnh Nguyện Đức Phật A Di Đà)
 • 16:00 Luân phiên tụng niệm Phật A Di Đà
 • 17:30 Dược thực
 • 19:00 Hoa đăng cúng dường ( Có chương trình riêng)
 • 21:00 An tức

Ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11/Canh Tý)

 • 4:00 Thức chúng, hô chuông
 • 4:30 Lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà, kinh hành niệm Phật
 • 6:30 Điểm tâm
 • 7:30 Lễ cầu quốc thái dân an, cầu siêu ( tuyên sớ)
 • 9:30 Cúng ngọ
 • 11:00 Thọ trai
 • 12:00 Chỉ tịnh
 • 13:30 Thức chúng
 • 14:00 Tham lễ phật chiêu cô hồn đăng đàn chẩn tế
 • 18:00 Hoàn mãn.

 

*Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý thiện hữu gần xa, hoan hỉ dành chút thời gian về chùa “Huệ Chiếu” tham dự. Sự hiện diện của Quý liệt vị sẽ góp phần thành công cho buổi lễ và hòa chung lòng thành dâng lên Đức Phật A Di Đà.

Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho Quý liệt vị cùng gia đình thân tâm thường lạc, mọi sự an lành và thuận duyên trong cuộc sống.

 

Trân trọng kính mời!

_(())_NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT_(())_

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đại đức Thích Nhuận Lực  (098.835.8579)

Đại đức Thích Nhuận Thiện  (088.605.7777)

Facebook