Liên hệ

Điện thoại: 0914 102 479

Email: phatgiaokontum@gmail.com

Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Ngô Mây, Thành Phố Kon Tum, Kon Tum

Facebook