Album ảnh Phật đản PL 2564 - DL 2020 tại chùa Hưng Khánh - Huyện Kon Rẫy - Thành phố Kon tum

Ngày đăng: 11:54 PM 07/05/2020 - Lượt xem: 68

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Vui thay đức Phật ra đời.
Vui thay giáo pháp được diễn.
Vui thay Tăng già hòa hợp.
Vui thay tứ chúng đồng tu.

 

Đại đức Thích Nhuận Dương trụ trì chùa Hưng Khánh

diễn giải ý nghĩa Đản sanh và nghi thức lễ tắm Phật

 


Mùa Phật đản năm 2020 tuy đơn sơ nhưng thấm tình đạo vị.

Facebook