Giới thiệu

              Kính thưa quí độc giả, thiện hữu trí thức!

 

             Ngày nay, cùng với sự phát triển và thành tựu rực rở của công nghệ thông tin, chúng ta thấy rằng thế giới quan đa chiều như xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Sự hình thành của Phật giáo từ khi đức Thích tôn thành đạo giác ngộ dưới cội bồ đề ở xứ Ấn Độ, đến khi bánh xe pháp luân bắt đầu luân chuyển từ vườn Lộc Uyển, pháp vị cam lồ đó đã lan truyền thấm đượm  mọi nơi trên quả địa cầu này. Dù Pháp vị ấy mang những hình thức nào, từ công truyền, khẩu truyền hoặc bí truyền, những người hữu duyên, may mắn đều được nếm trải hương vị của giải thoát, an lạc.

 

            Ngày nay với việc ứng dụng công nghệ điện tử với mong muốn chuyển tải những giáo lý của đấng giác ngộ đến với mọi người bằng con đường nhanh nhất, trang nhà www.phatgiaokontum.com từ đó được hình thành.

 

             Mong muốn được giới thiệu, thông báo và cập nhật những tin tức, lịch sinh hoạt công tác phật sự trong và ngoài tỉnh đến toàn thể quí Phật tử  theo dõi, phát tâm tu tập, ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn phổ cập những giáo lý của Đức Thế Tôn đến quí đọc giả, thiện hữu trí thức có tâm niệm muốn nguyên cứu, học hỏi tu tập và ứng dụng những kỹ năng vào cuộc sống.

 

            Hiện này trang nhà www.phatgiaokontum.com đang trong quá trình hình thành và phát triển, Ban Bên Tập chúng tôi rất mong muốn sự cộng tác của quí phật tử, phát tâm đăng ký tham dự đánh máy, dịch thuật, sưu tầm… cũng như  chúng tôi mong muốn được lắng nghe những sự chỉ giáo của những vị cao minh để cho trang nhà www.phatgiaokontum.com mỗi ngày một hoàn thiện hơn.

 

              Kính chúc chư Tôn Đức và quý Phật tử, độc giả xa gần thân tâm thường lạc, vạn sự an lành !

 

                                                                                                                                                                                                BAN BIÊN TẬP

Facebook